Letní příměstský dětský tábor

 • Domů /
 • Letní příměstský dětský tábor

Ahoj kluci a holky,

Řekneme si jak se o koně starat a čistit je, dále vše potřebné o péči a zdraví koně, vyzkoušíme si práce ve stájích, které ke koníkům bezprostředně patří a naučíme se v kostce základní znalosti o plemenech a barvách. Stručně probereme teorii ježdění, jezdecké disciplíny a další využití koně v dnešní době. Děti samozřejmě nepřijdou o jízdu na koni pod odborným dohledem. Také se můžete těšit na spoustu her, pohybové a kreativní aktivity a poznávání nových kamarádů a kamarádek.
Tábor je určen pro děti ve věku 6-15 let, mladší po konzultaci s rodiči.

Kapacita:

Z důvodu maximálního počtu 10 dětí na táboře rozhoduje o účasti dítěte termín odevzdání přihlášky (včetně zaplacení zálohy). Pokud bude přihlášených méně než 5 děti, tábor se automaticky ruší. Pokud by k tomu došlo, bude tato informace umístěna na našem webu a zaslána e-mailem rodičům již přihlášených dětí.
Samozřejmě vám bude nabídnuta možnost vrácení zálohy, či přehlášení dítěte na jiný termín.

Termíny:

 • I. turnus 24.7.-22.7.2017
 • II. turnus 31.7.-4.8.2017
 • III. turnus 14.8.-18.8.2017

Ceny:

Cena za celý pětidenní turnus je 2 800 Kč a nevratná záloha je 1000 Kč. Máme pro vás ovšem možnost přihlásit své dítě pouze na některé dny v týdnu. Za každý jednotlivý den zaplatíte 600 Kč a nevratná záloha při odevzdání přihlášky je 100 Kč/den.
V ceně tábora je zahrnuto stravování 3x denně (oběd, 2x svačina, pitný režim po celý den), jízda na koni (nikoliv výcvik) a v případě potřeby samozřejmě zapůjčení helmiček pro jízdu.

Stravování:

Obědy budou dováženy z restaurace a ještě teplé budou rozdávány v kuchyni objektu farmy. Svačiny budou pestré a budou také obsahovat sušenky, jogurty, ovoce či zeleninu.

Pokud dítě poruší zásady slušného chování a bude se chovat nevhodně, bude na své chování důrazně upozorněno. Pokud se nevhodné chování bude opakovat, tábor pro takové dítě končí bez možnosti jakékoliv náhrady. Rodiče budou o nežádoucím chování svých dětí dostatečně a včas informováni. Za nevhodné chování považujeme kouření (které je na táboře přísně zakázáno), požívání alkoholu či jiných omamných látek, vulgární nadávky, neposlušnost (protože se jedná o prostředí, kde jsou živá zvířata – koně, vyžadujeme maximální poslušnost, nechceme, aby se někomu něco stalo v důsledku toho, že neuposlechne pokyny vedoucího).

Za nevhodné chování považujeme kouření (které je na táboře přísně zakázáno), požívání alkoholu či jiných omamných látek, vulgární nadávky, neposlušnost (protože se jedná o prostředí, kde jsou živá zvířata – koně, vyžadujeme maximální poslušnost, nechceme, aby se někomu něco stalo v důsledku toho, že neuposlechne pokyny vedoucího).

Předpokládaný harmonogram:

 • 8:00 - 8:30 příjezd na farmu
 • 8:30 - 16:00 výuka o koních, ošetřování koní, sedlání koní, ježdění na jízdárně, odpočinek, povídání o koních, pohybové a kreativní aktivity, procházky do okolí s koňmi, opékaní špekáčků, 2 x svačina, oběd, po celý den pitný režim
 • 16:00 vyzvedávání dětí z táboru

Nepříznivého počasí se nebojíme, máme k dispozici klubovnu a malou krytou jezdeckou halu.
Vyhrazujeme si právo měnit harmonogram podle aktuálního počasí.

Co s sebou?

 • Oblečení – prosím, zvolte vhodné podle aktuálního počasí, pohodlné pro dítě, ne klouzavé šusťáky (kvůli jízdě na koni)
 • Boty – dítě musí mít na nohou pevnou, uzavřenou obuv (tenisky) kvůli bezpečnosti při jízdě na koni. Můžete jim s sebou dát sandály na přezutí, ale na koně musí mít pevné boty, které nepadají, jinak nebudeme moct dítě pustit na koně.
 • Pokrývku hlavy při slunečném počasí,
 • Dlouhé kalhoty na převlečení – Je to kvůli tomu, aby se dětem neodíraly nohy o třmenové řemeny. Kalhoty by se neměly dětem vyhrnovat a neměly by být úplně tenké, nejlepší jsou silnější legíny či džíny přiléhavé u kotníků.
 • Pokud vlastníte dobrá je rovněž dobře padnoucí přílba – jezdecká nebo cyklistická (lze vypůjčit)

Termíny pro odevzdávání přihlášek:

Z organizačních důvodů uzavíráme přihlášky na celé turnusy nejpozději do 1.7. 2017

Jak platit:

Přihlášky, zálohy a platby můžete odevzdávat v areálu farmy nebo bankovním převodem na číslo účtu: 107- 7031730227/0100. Do předmětu napište „TABOR-příjmení dítěte (bez diakritiky) + římskými číslicemi turnus tábora“ a jako variabilní symbol použijte datum narození dítěte.

Možnosti platby a přihlášky:

Za přihlášené dítě se považuje to, které má odevzdanou vyplněnou přihlášku a zaplacenou zálohu.
První den nástupu dítěte na tábor odevzdejte, prosím protokol o převzetí účastníka příměstského tábora u koní, jehož součástí je i prohlášení o bezinfekčnosti (ne starší 3 dnů) a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a kopii kartičky pojištěnce.
Přihlášky budou přijímány formou osobního předání v areálu farmy nebo e-mailem na adresu info@appafarm.cz a závazně budou potvrzeny až po přijetí zálohy ve výši 1.000,- Kč.
Doplatek nejpozději v den nástupu na tábor.
Závazná rezervace tábora a platba zálohy je nutná! Máme omezený počet míst.


V den nástupu na tábor nelze uplatňovat nároky na vrácení peněz. Zdravotní problémy, které se vyskytly nečekaně a těsně před nástupem na tábor, budou řešeny jako běžný stornopoplatek.
Zálohu vám vrátíme v plné výši, pokud by se tábor rušil z důvodu nedostatku přihlášených dětí, tj. po uzávěrce přihlášek. Případně je možné se domluvit individuálně, například na změně termínu pobytu dítěte.

UPOZORNĚNÍ:

Dovolujeme si Vás upozornit, že i přes nejlepší kontrolu a dozor může dojít k nepředvídané události. Proto prosíme, aby děti měly uzavřené vlastní úrazové pojištění.
Případné dotazy směřujte na p.Ocelkovou a to buď telefonicky: 776 654 400 nebo e-mailem: info@appafarm.cz

Galerie